Aktualizacja planu pracy świetlic2014-05-14
Harmonogram pracy świetlic aktualny

II Walne Zgromadzenie Członków TRGD2014-04-15
5 maja o godz. 18:00 w Salce Bankowej GOK Dobrcz

Harmonogram pracy świetlic2014-04-03
Ruszyły świetlice profilaktyczne

Propozycja nowego statutu TRGD2014-03-24
Na najbliższym Walnym Zebraniu będziemy głosować nad nowym statutem TRGD

Walne Zgromadzenie TRGD2014-03-13
W imieniu zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz zapraszam na Walne
cms