Biuletyn TRGD 1 / 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23
07.2013

Rozpoczynamy publikowanie informacji o konkursach i dotacjach.

Rozpoczynamy publikację periodyka informacyjnego o konkursach i dotacjach.

Dotacje na start w biznesie

Trwają kolejne nabory wniosków w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski projekcie „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego bezrobotni mają szansę otrzymać bezzwrotne wsparcie na start w biznesie w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24672&Itemid=1

---

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "ODKRYWCA 2013"

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur w szóstej edycji Konkursu „ODKRYWCA 2013” - Wyróżnienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie  turystyki. Celem konkursu jest nagrodzenie pracy osób, zespołów osób, instytucji, samorządów oraz przedsiębiorców przyczyniających się do budowania pozytywnego wizerunku marki turystycznej  województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą oraz rozwoju gospodarki turystycznej w regionie.

http://odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl/odkrywca-wyroznienie-marszalka-w-dziedzinie-tyrystyki,10,l1.html

 

---

35 tys. wróciło do puli konkursu na "wkłady własne"

Po rozstrzygnięciach konkursów u grantodawców zewnętrznych do puli konkursu nr 13/2013 wróciło 35 tys. złotych. Zapraszamy NGO-sy z naszego regionu do skorzystania z możliwości dofinansowania projektów o zasięgu regionalnym.

http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/35-tys--wrocilo-do-puli-konkursu-na--wklady-wlasne-,679,l1.html

---

Trwa VI edycja konkursu "Na dobry początek!"

W celu realizacji swojej misji Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego przyznaje dotacje innym podmiotom prawnym. Zgodnie ze strategią na lata 2008-2010 dotacje przyznawane są w drodze konkursu dotacyjnego NA DOBRY POCZĄTEK! ogłaszanego minimum raz w roku.

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/Programy/Dotacje_Na_dobry_pocz%C4%85tek!/Edycja_2013-2014/