Walne Zgromadzenie Członków TRGD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

17
05.2016

 12.05.2016 r.

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz.


 

 12.05.2016 r.

Zarząd Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz.


Zebranie odbędzie się 23 maja g.17:00 w salce bankowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu. II termin zebrania  g. 17:15 
1.Otwarcie WZC i powitanie członków TRGD.
2. Sprawdzenie obecności i kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta,
4. Przedstawienie planowanego porządku obrad.
5  Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015,
6. Sprawozdania finansowe za rok 2015, 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie zatwierdzenia działalności merytorycznej zarządu,
b/ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok i o udzieleniu absolutorium,
c/ w sprawie nadwyżki/deficytu za rok sprawozdawczy 2015,
d/w sprawie uzupełnienia składu zarządu.
10. Wolne wnioski
11.Zamknięcie zebrania.