Jesteś tutaj: Start / Projekty / W trakcie realizacji / KIS

KIS

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

01
08.2019

KIS

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz otrzymało środki finansowe z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wys. 60.600 zł  na realizację zadania publicznego

 

polegającego na utworzeniu Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji.

 

 

 

Klub ten obejmie wsparciem 12 beneficjentów - osób nieaktywnych zawodowo z gminy Dobrcz, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

 

 

KIS wypracuje lokalną platformę współpracy, która będzie sieciowała lokalnie, a zasilą ją : samorząd jak i jego jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiebiorcy.

 

 Projekt stenj dotyczy objęcia uczestników projektu zintegrowanymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych dla wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji, umiejętności społecznych, zawodowych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych przy wsparciu lokalnych zasobów, instytucji i organizacji działających w sferze pomocy społecznej, rynku pracy, a także edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu.

 

Kis ulotka from JSz
 
 

Klub Integracji Społecznej już działa!!!

KIS w TRGD from JSz