TRGD

Wolontariat

22
07.2011

Młodzież na festynach

Wzrasta zainteresowanie organizatorów imprez lokalnych pomocą wolontariacką. Nasi wolontariusze pomagali organizatorom festynów w Borównie, Wudzynku i Kotomierzu.