TRGD

Działalność

II Szkoła Ekonomii Społecznej była okazją do wypracowania głównych obszarów działaności:

 

Grupy docelowe:

DZIECI I MŁODZIEŻ

WYKLUCZENI

PRZEDSIĘBIORCY

SAMORZĄD

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GRUPY NIEFORMALNE

PARAFIE