TRGD

Nr rach. bankowego

 Nr rachunku bankowego 29 8144 0005 2009 0090 0964 0001

Wolontariat - wpłaty na organizację i obsługę wolontariatu, w tytule wpłaty prosimy podać "Wolontariat TRGD"

Składka członkowskawpłaty składek członków naszego stowarzyszenia, w tytule wpłaty prosimy podać "Składka członkowska za rok ......", aktualna składka to 24 zł / rok, płatna w terminie do końca kwartału za rok, którego dotyczy wpłata