Światowy Dzień Wolontariatu w Powiecie Bydgoskim 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21
11.2013

5 grudnia br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, pod honorowym patronatem

5 grudnia br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Ewy Mes, odbędzie się uroczyste seminarium z okazji Światowego Dnia Wolontariatu.  Będzie ono okazją do podsumowania akcji promującej pracę społeczną na terenie powiatu bydgoskiego. W części sesyjnej zaplanowano wystąpienia prelegentów z takich organizacji jak Fundacja Wiatrak, Polska Akcja Humanitarna,  Fundacja Kronenberga. Uczestniczyć w niej również będą laureaci konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Wolontariat w akcji”, m.in.:  Caritas Brodnica, Liga Kobiet Polskich, Hospicjum Światło, oraz stowarzyszenie Health Is Trendy. Interesująco zapowiada się prezentacja wolontariatu pracowniczego, który zaprezentują przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego z Kielc. Specjalnymi uczestnikami seminarium będą uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu powiatu bydgoskiego wraz z opiekunami. To oni, w części warsztatowej, będą szukać odpowiedzi na kluczowe dla wolontariuszy pytania „Jak rozpoznać, że ktoś potrzebuje pomocy wolontariusza?”, oraz „Co możemy zaproponować i komu?”.

Na zakończenie zaplanowano  rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę wolontariacką z terenu powiatu bydgoskiego. Jeszcze do 22 listopada br. czekamy na zgłoszenia inicjatyw na stronie https://www.facebook.com/Wolontariatsamorzadowy  od organizacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich, grup nieformalnych – wszystkich tych, którzy działają na rzecz innych bez wynagrodzenia. Wyceńmy wspólnie tą pracę i pokażmy jaką ma wartość.

Program seminarium:

09:00  -  09:30            Rejestracja uczestników

09:30  -  09:45            Przywitanie uczestników i gości

09:45  -  12:00            Prezentacja dobrych praktyk ( Fundacja Wiatrak - Bydgoszcz, Caritas -Brodnica, Hospicjum Światło - Toruń,       Polska Akcja Humanitarna -  Oddział Toruń, Liga Kobiet  Polskich - Oddział Bydgoszcz, Stowarzyszenie Health Is Trendy,  Fundacja Kronenberga - Warszawa,  Świętokrzyski Urząd Marszałkowski- Kielce)

12:00   -   12:30          Lunch - bufet "U Marka"

12:30   -   14:45          Warsztat dla wolontariuszy z moderatorami

14:45   -   15:15          Rozstrzygnięcie konkursu, zakończenie

 

Zadanie realizuje Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w ramach inicjatywy lokalnej z budżetu Powiatu Bydgoskiego. Patronat medialny nad akcją objęło Polskie Radio Pomorza i Kujaw.