II Walne Zgromadzenie Członków TRGD

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

15
04.2014

5 maja o godz. 18:00 w Salce Bankowej GOK Dobrcz

W imieniu zarządu Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz  zapraszam na II Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się

05 maja 2014, o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu (Salka Bankowa). Program sprawozdawczo-wyborczego Zgromadzenia jest następujący:

 

 1. Przywitanie.

 2. Wybór prowadzącego i protokolanta.

 3. Sprawozdanie merytoryczne.

 4. Sprawozdanie finansowe.

 5. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej i wniosek o absolutorium.

 6. Wybór Komisji skrutacyjnej.

 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia działalności merytorycznej zarządu.

 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i o udzieleniu absolutorium.

 9. Uchwała dotycząca  nadwyżki/deficytu za rok sprawozdawczy 2013.

 10. Proponowany PD na 2014-2020:

  1. przedstawienie planu działań,

  2. podjęcie uchwały w sprawie planu działań na lata 2014-2020.

 11. Propozycja zmiany statutu:

  1. przedstawienie statutu,

  2. głosowanie w sprawie przyjęcia zmienionego statutu.

 12. Wybory członków zarządu:

  1. zgłaszanie kandydatur,

  2. głosowanie,

  3. odczytanie protokołu Komisji skrutacyjnej,

  4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu.

 13. Wybory członków komisji rewizyjnej:

  1. zgłaszanie kandydatur,

  2. głosowanie,

  3. odczytanie protokołu Komisji skrutacyjnej,

  4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej.

 14. Wolne wnioski i zamkniecie.

prezes zarządu

TRGD


inż. Andrzej Jurak