W trakcie realizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

KIS

KIS

 

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz otrzymało środki finansowe z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wys. 60.600 zł  na realizację zadania publicznego

 

polegającego na utworzeniu Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych działającego w ramach Modelu Krajowej Sieci Reintegracji.

 

 

 

Klub ten obejmie wsparciem 12 beneficjentów - osób nieaktywnych zawodowo z gminy Dobrcz, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

 

 

KIS wypracuje lokalną platformę współpracy, która będzie sieciowała lokalnie, a zasilą ją : samorząd jak i jego jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiebiorcy.

 

 Projekt stenj dotyczy objęcia uczestników projektu zintegrowanymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług aktywizacyjnych dla wzmocnienia ich indywidualnych kompetencji, umiejętności społecznych, zawodowych, edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych przy wsparciu lokalnych zasobów, instytucji i organizacji działających w sferze pomocy społecznej, rynku pracy, a także edukacji, kultury, profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu.

 

01
08.2019

Czytaj więcej o: KIS

Program GLOBE - Równać Szanse 2018

Program GLOBE - Równać Szanse 2018

01
08.2019

Czytaj więcej o: Program GLOBE - Równać Szanse 2018

e-Kotomierz - IT w edukacji

Innowacyjny projekt mający na celu podniesienie średniej z kluczowych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum w Kotomierzu. Innowacyjność polega na podawaniu wiedzy w e-learningu. Do dyspozycji uczniów została utworzona dedykowana platforma multimedialna.

31
12.2010

Czytaj więcej o: e-Kotomierz - IT w edukacji

Trzebien - Trzebin

Dzieci i młodzież Trzebienia realizują fotokomiks historyczny na bazie autentycznych materiałów źródłowych.

31
12.2010

Czytaj więcej o: Trzebien - Trzebin